Skip to main content
Logo Urtica de Vijfsprong.nl
samen koffie drinken

Onze grondsteenspreuk

Laat dit huis een basis zijn voor
gemeenschapsvorming
Waar wij mensen ruimte en mogelijkheden vinden
En ons gesteund en geholpen weten
Onze eigen, individuele levensopgave te ontdekken
En gestalte te geven

Laat deze gemeenschap een plaats zijn
Waar de antroposofie leeft
En waar de Christus-impuls
Tot in het leven en werken van alledag
Bron van Inspiratie is

Laat wat hier staat, de basis zijn
Van waaruit wij mensen
Onze verantwoordelijk voor de aarde
Zo in daden kunnen omzetten
Dat al wat is, verzorgd wordt
En gestimuleerd wordt
Zich naar zijn wezen te ontwikkelen

Onze kernwaarden

 • Wederkerigheid

  Geven en ontvangen
 • koe met hoorns

  Pionieren

  Vooruit kijken
 • kalkoen met jongen

  Bewust-zijn

  Bewustzijn en bewust zijn

  Wederkerigheid zien we in de relaties tussen medewerkers, vrijwilligers en deelnemers, en ook in de symbiotische relatie tussen onze zorgverlening en biodynamische landbouw. Door de kracht van wederzijds geven en ontvangen, bieden we een helende omgeving voor zowel mens als aarde​​.

  Pionieren is voor ons meer dan innoveren; het is het voortdurend zoeken naar harmonie tussen groei en duurzaamheid, tussen traditionele antroposofische zorgprincipes en moderne benaderingen van geestelijke gezondheidszorg en landbouw. Deze waarde moedigt ons aan om altijd vooruit te kijken, om oplossingen te vinden die zowel onze gemeenschap als de planeet ten goede komen​​.

  Bewust-zijn is de kern van onze benadering van zowel zorg als landbouw. Dit houdt in dat we voortdurend streven naar zelfbewustzijn en bewustzijn van de wereld om ons heen, met een open, toegankelijke en persoonlijke benadering in al onze communicatie en interacties. Het omarmen van biodynamische landbouwprincipes is een weerspiegeling van deze waarde, waarbij we erkennen dat de aarde een levend organisme is waar we zorgvuldig en met aandacht mee om moeten gaan​​.