Skip to main content
Logo Urtica de Vijfsprong.nl

Ambulante behandeling

Voor volwassenen met psychische problemen, bieden wij ambulante SGGZ behandeling in een groene omgeving. Praktische informatie om je aan te melden kijk hier

Locatie: Reeoordweg, Vorden
Waarden van waaruit wij werken
kasteel hackfoort

Kracht van verbinding

Het team

Het ambulante behandelteam van Urtica de Vijfsprong bestaat uit verschillende disciplines (psychiater, verpleegkundig specialist, GZ-psychologen, verpleegkundigen, GGZ-agogen en vaktherapeuten) en biedt specialistische GGZ behandeling bij verschillende psychische problemen en kwetsbaarheid.

We werken vanuit een multi-disciplinaire setting, met diverse behandelvormen. Zo mogelijk maken we in de behandelingen gebruik van de natuur en groene omgeving. Urtica de Vijfsprong is voorloper van De Groene GGZ (Initiatief van Nature For Health en IVN).

de koeien gaan de wei in

Gelijkwaardigheid

Behandelaanbod

We bieden zowel groeps- als individuele behandeling. Het behandelprogramma wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden. Dit doen we altijd in overleg met elkaar. De eigen regie staat hierbij zoveel mogelijk centraal. Bij de start stellen we een behandelplan op die regelmatig geëvalueerd wordt

Een behandeltraject bij Urtica de Vijfsprong is geschikt voor volwassenen met uiteenlopende problematiek:

 • Angst/paniekklachten
 • Depressieve klachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Herstel na een psychotische episode
 • posttraumatische stressklachten

Eigen regie

Wachtlijst

Na een complete aanmelding kan er meestal binnen 2 a 4 weken een intakegesprek gepland worden (indien intake geïndiceerd is).

Wij hebben momenteel geen wachtlijst voor de start van behandeling, dit betekent dat er kort na de intake gestart kan worden met het behandeltraject, mits de conclusie na intake is dat behandeling geïndiceerd is.

Soms is er wel een wachtlijst voor een bepaalde module of specifieke individuele behandeling, maar in de meeste gevallen kan er dan wel vast met een ander behandelonderdeel gestart worden.

Exclusiecriteria
Indien er sprake is van ernstige ontregeling met crisis en noodzaak tot 24-uurszorg (bijvoorbeeld bij suïcidaliteit of psychose) kunnen wij je onvoldoende helpen. Ook actuele verslavingsproblematiek is een contra-indicatie

Bekostiging behandeling

Urtica de Vijfsprong biedt erkende GGZ behandeling. We hebben voor 2024 geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij niet-gecontracteerde zorg bieden aan de mensen die bij ons in behandeling zijn. Dat betekent ook dat de facturen van de behandeling niet rechtstreeks naar de zorgverzekering gaan, maar dat je deze zelf ontvangt en zelf betaalt aan Urtica. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dien je deze facturen zelf in bij je zorgverzekering. Bij een restitutiepolis wordt de behandeling volledig vergoed, bij een naturapolis wordt er een gedeelte vergoed (50-80%).

Als je een naturapolis hebt kun je wel terecht bij Urtica de Vijfsprong. Wij zullen het gedeelte wat niet vergoed wordt kwijtschelden. Wij vragen je dan wel om voor het volgende kalenderjaar (2025) over te stappen naar een restitutiepolis of om het gedeelte wat niet vergoed wordt zelf te betalen. Let op: je betaalt wel altijd zelf het eigen risico (€385,- of meer als je een hoger eigen risico hebt afgesloten) indien je eigen risico nog niet is aangesproken door andere zorgkosten.

Wij factureren maandelijks en hanteren daarbij de landelijk vastgestelde NZa-tarieven. Deze tarieven zijn te vinden in de tarievenzoeker van de NZA

Aanbod groepsmodules

 • Positieve Gezondheid

 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

 • Slaap- en waakritme

 • Biografiegroep

 • Beeldende therapie

 • Muziektherapie

 • Psychomotorische therapie (PMT)

Doorlopende groepsmodules

 • Herstellen in het groen

 • Groepstherapie / psycho-educatie

Wil je meer informatie over de groepsbehandelingen?

Buiten

ontdek

je meer

Groepsbehandeling

We werken bij Urtica de Vijfsprong graag in groepen. In groepstherapie doen zich andere dingen voor dan in een een-op-een behandelrelatie tussen client en behandelaar. Een groep weerspiegelt het echte leven, hierdoor worden problemen zichtbaar en bewerkbaar. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor herkenning, erkenning, relativering, inspiratie, steun en troost. Je leert niet alleen van je eigen proces, maar ook van het proces van anderen.

Groepsbehandeling wordt aangeboden in modules en doorlopende groepen. Bij doorlopende groepen is er geen specifieke start= en einddatum. Cliënten kunnen in- en uitstromen, de samenstelling van de groep kan dus regelmatig wijzigen. Bij een module is er sprake van een bepaalde looptijd (bijv. 10 weken) met een specifieke start- en einddatum.


Individuele behandeling

Naast groepsbehandeling bieden wij ook verschillende mogelijkheden voor individuele behandeling.

 • Wekelijkse (of om de week) steunend structurerende behandelgesprekken met GGZ-agoog of verpleegkundige
 • EMDR
 • ACT
 • Yücelmethode
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Psycho-educatie
 • Beeldende therapie
 • Muziektherapie
 • Farmacotherapie
 • Pschomotorische therapie

Wil je meer informatie over de individuele behandeling? 

Aanmelden behandeltraject

Voor een complete aanmelding vragen wij:

 • Een verwijsbrief van de huisarts of huidige regiebehandelaar, bij voorkeur via ZorgDomein. (Indien ZorgDomein niet mogelijk is kan de verwijsbrief ook gemaild worden naar aanmelden@urticadevijfsprong.nl. -> eisen verwijsbrief).
 • Een ingevuld aanmeldformulier. Je kunt het formulier downloaden via onderstaande knop. Als het formulier ingevuld is kan het gemaild worden naar aanmelden@urticadevijfsprong.nl, of per post verstuurd worden naar:
  Urtica de Vijfsprong, t.a.v. secretariaat psychiatrie
  Reeoordweg 2a, 7251 JJ Vorden

Heb je vragen over bovenstaande of twijfel je om je aan te melden, mail je vragen naar aanmelden@urticadevijfsprong.nl. Liever telefonisch contact? Mail dan je telefoonnummer en de tijdstippen waarop je goed bereikbaar bent, dan nemen we z.s.m. contact met je op.